กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document
หน้าแรก | สิ่งอำนวยความสะดวก | การเดินทาง/ขนส่งสาธารณะ


"ข้อมูลการเดินทางโดยรอบสนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา และภายในจังหวัดนครราชสีมา"

รถโดยสารประจำทาง
มีรถโดยสารประจำทาง ทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ รับส่งผู้โดยสารภายในจังหวัด และเส้นทางระหว่างจังหวัด สามารถใช้บริการได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ถนนบุรินทร์ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย
ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ และเส้นทางการเดินรถ


รถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทาง กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา - อุบลราชธานี และเส้นทาง กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา - หนองคาย สามารถใช้บริการได้ที่สถานีรถไฟนครราชสีมา
(หัวรถไฟ) ถนนมุขมนตรี และที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ
ตรวจสอบตารางการเดินรถไฟ


รถสองแถวภายในเขตตัวเมืองนครราชสีมา
เป็นรถสองแถวท้องถิ่นที่ให้บริการในเขตตัวเมืองนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบสนามแข่งขันกีฬา ที่พักนักกีฬา สามารถใช้บริการได้ตลาด ค่าโดยสาร 8 - 15 บาท ตลอดสาย (ขึ้นกับเส้นทาง)
ตรวจสอบเส้นทางเดินรถสองแถวแต่ละสายที่มา:moremove.com
รถสามล้อถีบ
ยานพาหนะโดยสารโบราณคู่กับเมืองนครราชสีมา ให้บริการตามจุดต่าง ๆ ในเขตตัวเมืองนครราชสีมา อัตราค่าบริการตามตกลงที่มา: https://www.matichon.co.th/region/news_72033
รถสามล้อตุ๊กตุ๊กโดยสาร
ให้บริการตามจุดต่าง ๆ ในเขตตัวเมืองนครราชสีมา อัตราค่าบริการ หากเป็นเส้นทางที่เป็นสถานที่สำคัญ ๆ จะมีป้ายแสดงอัตราค่าบริการแสดงอยู่ ณ จุดจอดรถ ส่วนสถานที่อื่น ๆ อัตราค่าบริการเป็นไปตามข้อตามตกลงแท็กซี่มิเตอร์
ให้บริการตามจุดต่าง ๆ ในเขตตัวเมืองนครราชสีมา หรือเส้นทางตามที่ตกลงจ้าง อัตราค่าบริการคิดตามมิเตอร์ เริ่มต้นที่ 40 บาท หรือตามตกลง
ดูข้อมูลผู้ประกอบการแท็กซี่มิเตอร์


บริการรถเช่า
จัดหวัดนครราชสีมา มีผู้ประกอบการที่ให้บริการรถเช่าจำนวนหลายราย รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ประกอบการกับผู้ใช้บริการ
ดูข้อมูลผู้ประกอบการรถเช่าในจังหวัดนครราชสีมา