กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


หน้าแรก | ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ คู่มือ ระเบียบ ประกาศและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร คู่มือ ระเบียบ
ประกาศ หลักเกณฑ์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
         สัญลักษณ์นำโชคการแข่งขัน
   
อีนางสาธร กรีฑา กีฬาเทเบิลเทนนิส
กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตบอล กีฬาตะกร้อ
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาฟุตซอล กีฬาแบดมินมัน
กีฬาเปตอง/เปตองชู๊ตติ้ง กีฬาหมากรุกไทย กีฬาหมากฮอสไทย
   
          คู่มือ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
คู่มือการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   
          เอกสารที่ใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
เอกสารหมายเลข 1 ขอส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขัน
เอกสารหมายเลข 2 ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
เอกสารหมายเลข 3 ใบรับรองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารหมายเลข 4 บัญชีรายชื่อนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
4.1 แผงรูปผู้สมัครเข้าแข่งขันวอลเลย์บอล/ฟุตซอล
4.2 แผงรูปผู้สมัครเข้าแข่งขันฟุตบอล/กรีฑา
4.3 แผงรูปผู้สมัครเข้าแข่งขันเซปักตะกร้อ/วอลเลย์บอลชายหาด
4.4 แผงรูปผู้สมัครเข้าแข่งขันเทเบิลเทนนิส
4.5 แผงรูปผู้สมัครเข้าแข่งขันแบดมินตัน
4.6 แผงรูปผู้สมัครเข้าแข่งขันเปตอง
4.7 ใบแยกประเภท ผู้สมัครเข้าแข่งขันหมากรุกไทย/หมากรุกไทย
4.8 ใบแยกประเภทผู้สมัครเข้าแข่งขันกรีฑา
4.9 แผงรูปผู้สมัครเข้าแข่งขันเปตอง ประเภทชู๊ตติ้ง
เอกสารหมายเลข 5 ตัวอย่างบัตรประจำตัวนักกีฬา
เอกสารหมายเลข 6 บัญชีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกรีฑาประจำวัน
เอกสารหมายเลข 7 บัญชีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันเทเบิลเทนนิสประจำวัน
เอกสารหมายเลข 8 บัญชีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลประจำวัน
เอกสารหมายเลข 9 บัญชีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันฟุตบอลประจำวัน
เอกสารหมายเลข 10 บัญชีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันเซปักตะกร้อประจำวัน
เอกสารหมายเลข 11 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดประจำวัน
เอกสารหมายเลข 12 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลประจำวัน
เอกสารหมายเลข 13 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันเปตอง/เปตอง ประเภทชู๊ตติ้งประจำวัน
เอกสารหมายเลข 14 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันประจำวัน
เอกสารหมายเลข 15 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันหมากรุกไทย
เอกสารหมายเลข 16 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันหมากฮอสไทย
เอกสารหมายเลข 17 ใบเปลี่ยนตัวผู้เล่น