กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document
หน้าแรก | ประสานงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา


ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา

ที่ ผู้ประสานงานฝ่าย/กีฬา ชื่อ-สกุล โทรศัพท์
1 กรีฑา นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ 08-3100-3465
นางฐิติกร แช่มสุขี 08-9532-8105
2 กีฬาเทเบิลเทนนิส นายลำภึง ภุมรา 08-1790-4481
นายณรงค์ แก้วกัญญา 08-0670-7976
3 กีฬาวอลเลย์บอล นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์ 08-8569-4615
4 กีฬาฟุตบอล นายสุภาพ สุพศินญ์ 08-9945-3223
นายสุริยศักดิ์ ศิลป์บุญประกอบ 08-1976-9811
5 กีฬาเซปักตะกร้อ นายสกฤต เศรษฐชัย 08-4035-6296
นายสุรินทร์ จันทร์สุวรรณ 08-1790-2259
6 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด นายเกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์ 08-4833-8144
7 กีฬาฟุตซอล นางกรวรรณ ถมฉิมพลี 08-9845-7142
นายแสวง กองทุ่งมน 08-3138-0197
8 กีฬาเปตอง นายจิติวัฒนา ศรีคราม 06-3751-3192
นางฟ้าสาง บุญช่วย 08-4826-0730
9 กีฬาแบดมินตัน นายสุรชาติ ค้ำชู 08-7956-9699
นายกิจจาพิสิฐ ภัทรพงศ์ตฤณ 08-4192-5256
10 กีฬาหมากรุกไทย นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ 08-1790-0956
นายทวนทอง ชูละออง 08-1967-8994
11 กีฬาหมากฮอสไทย นายธวัชชัย ฐากูรกุล 08-0333-1818
นายทวนทอง ชูละออง 08-1967-8994
12 สนามแข่งขัน นายสมยศ ระย้าอินทร์ 08-5771-9479
นายเชษฐชาย วรรณประพันธ์ 08-9949-6715
13 สถานที่พักนักกีฬา นายสุรชาติ ค้ำชู 08-7956-9699
นายมนูญ ทับศรีแก้ว 08-1709-2457


 
หน้าแรก