กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document
หน้าแรก | แนะนำจังหวัดนครราชสีมา | แนะนำจังหวัดนครราชสีมา (1)

แนะนำจังหวัดนครราชสีมา
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประดิษฐานอยู่หน้าประตูชุมพล ประตูเมืองทางด้านทิศตะวันตก
   
หมายถึง วีรกรรมอันกล้าหาญที่ท้าวสุรนารีได้กอบกู้เมืองนครราชสีมา จากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ไว้ได้ ซึ่งตราประจำจังหวัดนครราชสีมา ภาพนี้มีฐานะเป็นตราราชการ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214) [ว่าด้วยการกำหนดเครื่องหมายราชการประจำจังหวัด 76 จังหวัด]
   
คำขวัญประจำจังหวัด
"เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน"
อักษรย่อ : นม
สีประจำจังหวัด : สีแสด (สีส้ม)
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสาธร (Millettia leucantha)
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสาธร
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา

          จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิมตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบัน 31 กิโลเมตร เรียกว่า "เมืองโคราฆะปุระ" หรือ โคราช กับ เมืองเสมา ซึ่งทั้ง 2 เมืองเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองร้างตั้งอยู่ริมลำตะคอง

          สมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) โปรดให้สร้างเมืองโดยเอาชื่อเมืองเสมากับ
เมืองโคราฆะปุระมาผูกเป็นนามเมืองใหม่ เรียกว่า "เมืองนครราชสีมา" แต่คนโดยทั่วไป เรียกว่า "เมืองโคราช"

          สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผู้สำเร็จราชการเมืองมียศเป็น เจ้าพระยา โดย เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปิ่น ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมาได้นำช้างเผือก 2 เชือกขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2569 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ก่อกบฏ ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมาและกวาดต้อนพลเมืองไปเป็นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา (พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย))ผู้รักษาเมืองแสร้งทำกลัวเกรงและประจบเอาใจทหารลาว เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตอำเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทาง พอได้โอกาสคุณหญิงโมก็จัดกองทัพโจมตรีกองทัพเวียงจันทน์แตกพ่ายไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ 3 จึงทรงพระกรณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโม ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น "ท้าวสุรนารี" ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมหัวเมืองใหญ่ในเขตที่ราบสูงนครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง ในปี พ.ศ.2434 (ร.ศ.110)

ลักษณะทางกายภาพ
         ที่ตั้ง
         จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูล 15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 259 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีพื้นที่ 20,493,964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ป่าไม้ 1,929,491.88 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน ร้อยละ 61.4 และเป็นแหล่งน้ำ 280,313 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้


แผนที่ประเทศไทย แสดงที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครราชสีมา
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี
   
   
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา แสดงอาณาเขตติดต่อ
ที่มา : http://nakhonratchasima.mol.go.th/node/69

 
หน้าแรก
|| แนะนำจังหวัดนครราชสีมา (2) >>