กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document

ขอเชิญประชุมและจับสลากแบ่งสาย การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาระสำคัญ (โดยสังเขป)
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรียนเชิญผู้บริหาร อปท./ผู้อำนวยการสำนักฯ/ผู้อำนวยการกอง/ผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาทั้ง 11 ชนิด  เข้าร่วมการอบรมเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ กติกา  การจัดการแข่งขันและชนิดกีฬา  และจับสลากแบ่งสายในวันพฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสีมาธานี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
 
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ประกาศเมื่อ :  2562-09-13 09:47:17    | โดย : นายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญ | ฝ่ายประมวลผล