กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาระสำคัญ (โดยสังเขป)
 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์"  ดังนี้
          - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ฯ ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562
          - พิธีปิดการแข่งขันกีฬา ฯ ในวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562
(รายละเอียดในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ประกาศเมื่อ :  2562-10-08 06:12:16    | โดย : นายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญ | ฝ่ายประมวลผล