กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document

แจ้งรายการอุปกรณ์การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาระสำคัญ (โดยสังเขป)
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ขอแจ้งรายการอุปกรณ์การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์"  สำหรับ อปท.ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
 
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ประกาศเมื่อ :  2562-10-18 09:24:26    | โดย : นายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญ | ฝ่ายประมวลผล