กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document

อบจ.นครราชสีมา  เตรียมความพร้อมให้การต้อนรับทัพนักกีฬา "สาธรเกมส์" 
อบจ.นครราชสีมา  เตรียมความพร้อมให้การต้อนรับทัพนักกีฬา "สาธรเกมส์" 
ระหว่างวันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน  ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
          วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา โดยสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา และ ศูนย์กีฬา อบจ.นครราชสีมา จัดประชุมผู้บริหาร  หัวหน้าองค์กร ผู้ประสานงานที่พักนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสานงานของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 2 เขต 5 และเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นที่พักสำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ในโอกาสที่ อบจ.นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้
          สำหรับการประชุมครั้งนี้ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์ ผอ.สำนักการศึกษาฯ นายสุรชาติ ค้ำชู ผอ.ร.ร.ประทาย และ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผอ.ร.ร.วังน้ำเขียวพิทยาคม ในนามผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยภายในที่ประชุม ได้หารือในส่วนของที่พักนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ผลจากการหารือพบว่า สถานศึกษา และองค์กรทุกแห่ง พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวก  ผู้ประสานงานสำหรับดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าพัก อย่างเต็มที่  ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี  ทั้งนี้เพื่อให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ได้รับการอำนวยความสะดวก  เกิดความประทับใจ และสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา  และด้านการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน องค์กร  และทุกสังกัดในอนาคต 
          การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 “สาธรเกมส์” กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 30 ต.ค.62 โดยจะใช้สนามแข่งขันกีฬาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ได้แบ่งประเภทการแข่งขัน(ชาย - หญิง) รุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ทำการแข่งขันทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอลชายหาด, ฟุตซอล, เปตอง/เปตองประเภทชู้ตติ้ง, แบดมินตัน,หมากรุกไทย และ หมากฮอสไทย โดย อบจ.นครราชสีมา ยืนยันในศักยภาพและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อรองรับทัพนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 15,000 คน ในครั้งนี้อย่างเต็มที่
 
ประกาศเมื่อ :  2562-09-09 06:08:02    | โดย : นายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญ | ฝ่ายประมวลผล