กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document

อบจ.นครราชสีมา  ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ "สาธรเกมส์"
อบจ.นครราชสีมา  ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์"
          วันที่ 4 ก.ย. 62 เวลา 10.30 น. ที่ รร.ชุนหลีแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ., พลตำรวจตรีธนิต ไทยวัชรามาศ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3, นายชาตรี สินสนอง หน.งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค (แทน) ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 และ นายพาณิชย์ สินสุข ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)จังหวัดนครราชสีมา นายบัณฑิต ชนะชัย ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์ (แทน) ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 31 ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในงาน
          ในการแถลงข่าว  ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา "สาธรเกมส์" ในครั้งนี้อย่างเต็มที่  ด้วยศักยภาพขององค์กร  บุคลากร และด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ในฐานะเจ้าภาพ  และเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับ  อำนวยความสะดวก  และสร้างความประทับใจของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 15,000 คน
 
ประกาศเมื่อ :  2562-09-09 07:56:50    | โดย : นายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญ | ฝ่ายประมวลผล