กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document

อบจ.นครราชสีมา ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อบจ.นครราชสีมา ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย
ในการดูแลสุขภาพ  ความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
"สาธรเกมส์"
 
          วันที่ 11  สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  จัดประชุมหน่วยงาน  ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาล สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา  เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สาธรเกมส์"  โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงานด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการแข่งขันกีฬา "สาธรเกมส"  บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา  เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมการแข่งกัน "สาธรเกมส์" อย่างเต็มที่
 
ประกาศเมื่อ :  2562-10-20 10:39:08    | โดย : นายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญ | ฝ่ายประมวลผล