กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document
หน้าแรก | แนะนำผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา

คณะผู้บริหาร
ที่กำกับดูแลภารกิจด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายกิตติ เชาวน์ดี นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ นายวิสูตร เจริญสันธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก