กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document
หน้าแรก | สถานที่พักนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬา "สาธรเกมส์"


สถานที่พักนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬา "สาธรเกมส์"

สถานที่พักนักกีฬาในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา

- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย - โรงเรียนบุญวัฒนา - โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
- โรงเรียนบุญวัฒนา 2 - โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ - โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
- โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) - โรงเรียนโคราชพิทยาคม - โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา - โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) - โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)
- โรงเรียนบ้านบึงสาร - โรงเรียนมหิศราธิบดี - โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย
- โรงเรียนบ้านโคกสูง - โรงเรียนวัดสระแก้ว - โรงเรียนสุขานารี
- โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) - โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา - โรงเรียนสุรนารีวิทยา
- โรงเรียนบ้านพะเนา - โรงเรียนบ้านหนองตาคง - โรงเรียนวัดหนองบัวศาลา
- โรงเรียนบ้านหนองรังกา - โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) - โรงเรียนบ้านบึงตะโก
- โรงเรียนบ้านดอนกะทิง-ศรีษะช้าง - โรงเรียนพุดซาพิทยาคม - โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
- โรงเรียนสามัคคีรถไฟ - โรงเรียนบ้านหลักร้อย - โรงเรียนบ้านบึงสาลี
- โรงเรียนเสนานุเคราะห์ - โรงเรียนบ้านหนองปรู - โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี
- โรงเรียนทหารอากาศบำรุง - โรงเรียนประชาสามัคคี - โรงเรียนบ้านพะไล
- โรงเรียนบ้านพุดซา - ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 - โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ วัดบูรพ์
- ค่ายสุรนารี - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11

สถานที่พักนักกีฬาในเขตอำเภอโชคชัย

- โรงเรียนบ้านด่านเกวียน - โรงเรียนบ้านท่าอ่าง - โรงเรียนบ้านหนองบอน
- โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว - โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

สถานที่พักนักกีฬาในเขตอำเภอโนนไทย

- โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ - โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก - โรงเรียนหอกลองกระสัง

สถานที่พักนักกีฬาในเขตอำเภอสูงเนิน

- โรงเรียนสูงเนิน - โรงเรียนกุดจิกวิทยา

สถานที่พักนักกีฬาในเขตอำเภอขามทะเลสอ

- โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

สถานที่พักนักกีฬาในเขตอำเภอโนนสูง

- โรงเรียนโตนดพิทยาคม