กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document
หน้าแรก | ความเป็นมา "สาธรเกมส์" | ความเป็นมา "สาธรเกมส์"

ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันกีฬา "สาธรเกมส์"
ปฐมบท การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

         ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เทศบาลที่รับผิดชอบจัดการศึกษาและเมืองพัทยา จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนขึ้นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า “การแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกท้องถิ่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ กำหนดการแข่งขัน 2 ระดับ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ซึ่ง
จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี

         ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2551 เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น “การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และกรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก

         จนกระทั่งในปี พ.ศ.2553 ได้เปลี่ยนชื่อการแข่งขันอีกครั้งเป็น “กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย” โดยมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบเข้าร่วมการแข่งขัน และได้จัดให้มีการแข่งขันต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ความเป็นมาของกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย "ครั้งที่ 37 " ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย “ครั้งที่ 37” ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฯ ดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 มีชนิดกีฬาบังคับ 11 ชนิดกีฬา ได้แก่

  กรีฑา เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล
  ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอลชายหาด
  ฟุตซอล แบดมินตัน เปตอง/เปตองชู๊ตติ้ง
  หมากรุกไทย หมากฮอสไทย  

         แบ่งเป็นรุ่นอายุ 12 ,14 ,16 และ 18 ปี (ชายและหญิง) ซึ่งคาดว่าจะมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 12,000 – 13,000 คน

ที่มาของชื่อการแข่งขันกีฬา "สาธรเกมส์"
 
ต้นสาธร Millettia leucantha Kurz ต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา
ที่มา : http://www.ilovemyshopping.com/th/upload/1294215019_01.jpg

         ในการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ถึงความเป็น “โคราช” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ได้ทราบ โดยจะนำ “คำขวัญของจังหวัดนครราชสีมา” มาเป็น สาระสำคัญ (Theme) ในการจัดงาน และนำชื่อ “ต้นสาธร” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา มาใช้เป็นชื่อในการจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งนี้ เนื่องด้วย “สาธร” เป็นชื่อต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงโปรดเกล้าพระราชทานกล้าไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และจังหวัดนครราชสีมาได้ทำพิธีปลูก
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

คำขวัญประจำจังหวัด สู่สาระสำคัญ (Theme) ของการจัดการแข่งขันกีฬา "สาธรเกมส์"
 
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้นำคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมา มาใช้เป็นสาระสำคัญ (Theme) ในการจัดกีฬาฯ ครั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็น “โคราช” ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคอีสานได้เห็น โดยผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้
          “เมืองหญิงกล้า” สัญลักษณ์นำโชค
การแข่งขัน (Mascot) ในครั้งนี้ ได้แก่ “อีนางสาธร” ซึ่งเป็นเด็กหญิงชาวโคราช มีผมทรงดอกกระทุ่ม
นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อตะเบงมาน มือถือคบเพลิง ที่เคยเป็นตำนาน ของกองทัพย่าโมที่รบเอาชนะข้าศึกที่ทุ่งสัมฤทธิ์ได้ภายในเวลาคืนเดียว

          “ผ้าไหมดี” โดยการนำเอาผ้าไหม ซึ่งเป็นของดีของโคราชจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง อำเภอปักธงชัย ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัด นำมาทำเป็นผ้าคล้องคอ เพื่อเป็นของที่ระลึกมอบให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน ในหลาย ๆ อำเภอ ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก
|| || ความเป็นมา "สาธรเกมส์" (2) >>