กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธรเกมส์ 21 - 30 ตุลาคม 2562
ขอเชิญร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "สาธรเกมส์" 21 - 30 ต.ค. 2562
คู่มือการแข่งขัน "สาธรเกมส์"

คู่มือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "สาธรเกมส์"ID LINE : @815ccrmd


Untitled Document
หน้าแรก | สนามแข่งขันกีฬา | สนามแข่งขันกีฬา


สนามแข่งขันกีฬา "สาธรเกมส์"
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคาร/สนามย่อย
ชนิดกีฬาที่แข่งขัน
จำนวนสนาม
วันที่แข่งขัน
อาคารชาติชายฮอล์ ฟุตซอล (ชาย)
1 สนาม
20,22-30 ต.ค. 2562
อาคารลิปตพัลลภ
1 สนาม
20,22-30 ต.ค. 2562
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วอลเลย์บอลชายหาด
3 สนาม
20,22-30 ต.ค. 2562
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปตอง/เปตองชู็ตติ้ง
100 สนาม
22-29 ต.ค. 2562
แผนที่การเดินทาง
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคาร/สนามย่อย
ชนิดกีฬาที่แข่งขัน
จำนวนสนาม
วันที่แข่งขัน
อาคารกีฬาภิรมย์ ฟุตซอล (ชาย)
1 สนาม
20,22-30 ต.ค. 2562
สนาม มทส. ฟุตบอล
3 สนาม
20, 22-30 ต.ค. 2562
แผนที่การเดินทาง

 

ค่ายสุรนารี
อาคาร/สนามย่อย
ชนิดกีฬาที่แข่งขัน
จำนวนสนาม
วันที่แข่งขัน
สนามกีฬาค่ายสุรนารี ฟุตบอล (ชาย-หญิง)
1 สนาม
20,22-30 ต.ค. 2562
แผนที่การเดินทาง


 
หน้าแรก
|| สนามแข่งขันกีฬา (2) >>