ข่าวโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Sample image
ssss

โรงเรียนกุดจิกวิทยา

พิธีมอบทุนการศึกษา/รางวัลเรียนดี เนื้องในวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ46ปี โดยมูลนิธิจีระชนอนุสรณ์ ศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา

Sample image
ssss

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแบบ On-site On-Hand

Sample image
ssss

โรงเรียนพระทองคำวิทยา

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2564

Sample image
ssss

โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564

Sample image
ssss

โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

กิจกรรม การลดขยะ ด้วยแนวคิด 3R