สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
“รองฯกุ่ย” นำทีมสาธารณสุข อบจ.โคราช มอบเคมีภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน อ่านต่อ
“อบจ.โคราช” ตามติดภารกิจจัดหาวัคซีน โควิด – … อ่านต่อ
“อบจ.โคราช” พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 อ่านต่อ
“อบจ.โคราช” เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพิมาย (พชอ.) และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ … อ่านต่อ